Սխվիլիսի գյուղում ավարտվել է ամբուլատոր շենքի վերականգնումը

Սխվիլիսի գյուղում ավարտվել է ամբուլատոր շենքի վերականգնումը:

Ծրագիրն իրականացվել է Առողջ միջավայրի խթանման պետական ​​ծրագրի շրջանակներում:

Քաղաքապետարանի ևս ութ գյուղերում ընթանում են ամբուլատորիայի կառուցման եւ վերականգնման աշխատանքներ: