Ընթացքի մեջ են Ծիրա եւ Ծուղրութ գյուղերի միացնող ճանապարհի վերականգնման աշխատանքները

Ընթացքի մեջ է Ախալցխայի քաղաքապետարանի Ծիրա եւ Ծուղրութ գյուղերի միացնող ճանապարհի վերականգնման գործընթացը:

Ծրագրի առաջին փուլով գրեթե ավարտվել է ջրահեռացման համակարգի շինարարությունը եւ սկսվել է ճանապարհի հարթեցման գործընթացը,նորից հետո 1300 մետր հատվածը ասֆալտապատվելու է:

Ծրագրի իրագործումը  տեղի է ունենում մարզերում իրականացվող ծրագրերի հիմնադրամի և տեղական բյուջեում միջոցով։