Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության արարողություններ տեղի ունեցան Ախալցխայի շրջանի առաքելական բոլոր գյուղերում

Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության տոնակատարությունները Ախալցխայի շրջանի առաքելական բոլոր գյուղերում։
Ծուղրութի Սուրբ Սիոն
Ծիրայի Սուրբ Հրեշտակապետաց
Մեծ Պամաճի Սուրբ Խաչ
Փոքր Պամաճի Սուր Խաչ
Սազելի Սուրբ Սարգիս
Ղուլալիսի Սուրբ Աստվածածին
Օրալի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Եկեղեցիներում: