თავდაცვის არმიამ გაანადგურა აზერბაიჯანის სამხედრო ინფრასტრუქტურა

თავდაცვის არმიამ გაანადგურა აზერბაიჯანის სამხედრო ინფრასტრუქტურა.

სომხეთის რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე გრიშა აღაჯანიანი.