საფრანგეთის სენატმა მიიღო რეზოლუცია, რომელიც აღიარებს არცახის დამოუკიდებლობას

საფრანგეთის სენატმა მიიღო რეზოლუცია, რომელიც აღიარებს არცახის დამოუკიდებლობას