Վալե քաղաքում և Ախալցխայի չորս գյուղերում նախատեսվում է տեղադրել արտաքին փողոցների լուսավորություն՝ մրցույթ

Նախատեսվում է արտաքին լուսավորություն տեղադրել Ախալցխայի մունիցիպալիտետի Վալե քաղաքում, ինչպես նաև գյուղերում՝ Ագարա, Անի, Տկեմլանա,

Read more