Ախալցխայում անհրաժեշտ է ստեղծել հավաքական թանգարան

Ախալցխայում անհրաժեշտ է ստեղծել հավաքական թանգարան։