Խորհրդարանի իրավական հարցերի հանձնաժողովն առաջին ընթերցմամբ աջակցել է «Օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին» օրենքի նախագծին

Խորհրդարանի իրավական հարցերի հանձնաժողովը կողմ է արտահայտվել «Օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին» օրենքի նախագծին։

Որոշումը հանձնաժողովը կայացրել է րոպեներ առաջ։ «Օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին» օրենքի նախագիծը բովանդակությամբ նույնական է նախորդ տարի նախաձեռնված և բողոքի ակցիաների ֆոնին «տապալված» նախագծին։

«Թափանցիկություն ապահովելու նպատակով» օրենքի նախագծով նախատեսվում է գրանցել այնպիսի ոչ ձեռնարկատիրական (ոչ առևտրային) իրավաբանական անձինք և լրատվամիջոցները որպես օտարերկրյա տերության շահերն իրականացնող կազմակերպություններ, որոնց եկամուտների որոշակի ծավալը, մասնավորապես, ավելի. 20%-ից – ստացվում է արտերկրից:

Ըստ օրենքի նախագծի՝ յուրաքանչյուր ոք, ով համարվում է «օտար տերության շահեր կրող կազմակերպություն», պետք է պարտադիր կերպով գրանցվի հանրային ռեգիստրում նույն անունով։ Գրանցման պահին անհրաժեշտ կլինի արտացոլել ստացված եկամուտը։ Միաժամանակ կազմակերպությունները պարտավորություն կունենան ամեն տարի լրացնել ֆինանսական հայտարարագիրը։ «Օտարերկրյա տերության շահերն իրականացնող կազմակերպության բացահայտման նպատակով» օրենքի նախագծով Արդարադատության նախարարությանը լիազորություն է տրվում ցանկացած պահի իրականացնել հարցի ուսումնասիրություն և ուսումնասիրություն-մոնիթորինգ։

Ըստ նախագծի՝ մոնիտորինգ սկսելու համար հիմք է հանդիսանալու ԱՆ համապատասխան լիազորված անձի որոշումը և Արդարադատության նախարարություն ներկայացված գրավոր հայտարարությունը, որը «պարունակում է համապատասխան տեղեկանք՝ կապված շահերն իրականացնող կոնկրետ կազմակերպության հետ։ օտար ուժի»:

Հաշվի առնելով նախագիծը, եթե մշտադիտարկման արդյունքում պարզվել է, որ սուբյեկտը համապատասխանում է օտարերկրյա տերության շահերն իրականացնող կազմակերպության չափանիշներին, սակայն խուսափել է գրանցվել որպես օտարերկրյա տերության շահերն իրականացնող կազմակերպություն, գործակալությունը, արդարադատության նախարարության «համապատասխան լիազորված անձի դիմումի հիման վրա» գրանցելու է որպես օտարերկրյա տերության շահերն իրականացնող կազմակերպություն, որը նշված սուբյեկտին չի ազատի օրենքով նախատեսված պատասխանատվությունից։ Որպես օտարերկրյա տերության շահերն իրականացնող կազմակերպություն գրանցվելուց խուսափելը կամ հայտարարագիրը չլրացնելը կհանգեցնի կազմակերպության տուգանքին 25 հազար լարիի չափով։

Նախագծով նախատեսվում է նաև տուգանքների հետևյալ տեսակները՝ – 10 հազար լարի, եթե կազմակերպությունը դիմումի ձևը չլրացնի Արդարադատության նախարարության կայքում մուտքագրվելու պահից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում. Նշված ժամկետում փաստաթղթերի թերությունները չշտկելու դեպքում՝ 10 հազար լարի; Մեկ ամիս հետո օրինական իրավախախտում կատարելը՝ 20 հազար լարի։ Ինչ վերաբերում է այլընտրանքային օրինագծերին, դրանք հանձնաժողովի կողմից մերժվել են։