პარლამენტმა ინიციატივა დაამტკიცა, რომლითაც იმპორტირებულ მედიკამენტებზე GMP-ის სტანდარტით წარმოების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენა სავალდებულო ხდება

პარლამენტმა მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივა დაამტკიცა, რომლის საფუძველზეც იმპორტირებულ მედიკამენტებზე GMP-ის სტანდარტით წარმოების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენა სავალდებულო ხდება.

ამასთან დაკავშირებით “წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ კანონში დაგეგმილი ცვლილები მესამე მოსმენით მიიღეს.

ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის თამარ გაბუნიას განმარტებით, კანონით უკვე ძალაშია შესული ადგილობრივი წარმოების მედიკამენტებზე GMP-სტანდარტის მოთხოვნა. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივი მწარმოებლები და იმპორტიორები თანაბარ პირობებში იყვნენ.

კანონპროექტის საპარლამენტო განხილვისას დისკუსია გაიმართა ჩანაწერზე – „ფარმაცევტული პროდუქტის GMP-ის (კარგი საწარმოო პრაქტიკის) სტანდარტით წარმოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია“, რომლის წარმოდგენაც იმპორტიორებისთვის სავალდებულო ხდება.

საბოლოოდ შეთანხმდნენ, თუ რა იგულისხმება “დოკუმენტაციის“ ქვეშ. მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვით, იგი შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს როგორც ორიგინალის, ისე ასლის სახით ან ელექტრონული დოკუმენტის ან სხვა საჯაროდ ხელმისაწვდომი ფორმით, მოპოვების წყაროს მითითებით.

„წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ კანონში ცვლილები პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და მიიღო.