ხვალ განიხილება ახალციხის 2023 წლის ბიუჯეტი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მომავალი წლის ბიუჯეტი წინა წელთან შედარებით შესაძლოა 2 მილიონი ლარით გაიზარდოს და 28 მილიონ 500 ათასზე მეტი შეადგინოს – მონაცემები მოცემულია  2023 წლის ბიუჯეტის პროექტში.

ახალციხის საკრებულო მერიიდან მიღებულ ბიუჯეტის პროექტს ხვალ 17:00 საათზე განიხილავს და შემდგომ დასამტკიცებლად და დასაზუსტებლად მერიას გადაუგზავნის.

რამდენად არის ასახული ოპოზიციის ინიციატივები ახალციხის მომავალი წლის ბიუჯეტში და რამდენად იყვნენ ისინი ჩართული პროცესში? ექსპრემიერის, გიორგი გახარიას პარტია “საქართველოსთვის” წარმომადგენელმა მარინა აბულაძემ არ გვიპასუხა და არც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან მივიღეთ ინფორმაცია.

იმისათვის, რომ მოსახლეობის საჭიროებები მიაღწიოს მუნიციპალურ ხელისუფლებას და, შედეგად, აისახოს ბიუჯეტში, ერთ-ერთ მექანიზმს წარმოადგენს მერის მრჩეველთა საბჭო. ჩვენ ვკითხეთ, ბიუჯეტის საკითხი განიხილებოდა თუ არა მრჩეველთა საბჭოებზე, კლდეებზე, რომ კონკრეტული ბიუჯეტის განვითარების პროექტი საბჭოზე არ განიხილებოდა, თუმცა თითოეულ სხდომაზე ყურადღება გამახვილდა მოსახლეობისთვის შემაშფოთებელ პრობლემებზე.

მათივე თქმით, გეგმავენ ბიუჯეტის პროექტის განხილვაში მონაწილეობას და აზრის გამოთქმას. რაც შეეხება ბიუჯეტის დამტკიცების წესს, პროექტის განხილვის შემდეგ შენიშვნები და შეფასებები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, საკრებულოს თავმჯდომარეს 25 ნოემბრამდე წარედგინება. ამის შემდეგ საკრებულოს თავმჯდომარე დოკუმენტს ყველა შენიშვნით უბრუნებს მერს, რომელიც ვალდებულია 1 დეკემბრამდე დაუბრუნოს საკრებულოს დასრულებული ბიუჯეტის დოკუმენტი.

კანონის მიხედვით, მუნიციპალიტეტმა ბიუჯეტი 2022 წლის 31 დეკემბრამდე  კონსულიდაცია უნდა მოახდინოს.